Felix

Wendy heeft voor een grote groep medewerkers een training effectief communiceren gegeven. Zij deed dit met zeer veel enthousiasme en wist op een goede en gestructureerde manier een grote hoeveelheid kennis over te dragen binnen een beperkt tijdsbestek. De tools die Wendy heeft aangereikt zijn niet alleen nuttig binnen het werkzame leven maar óók daarbuiten.