De heer Gürbüz Yabas

Ik heb de stoppen met roken begeleiding als heel positief ervaren. Coaching heeft mij echt geholpen met stoppen. Stappen toepassen bij het stoppen met roken. Cijfer: 10.